جۇغراپىيە

 • ئاچما كەنتى

  ئاچما كەنتى

    ئاچما كەنتى خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسى نىڭ بوستان يېزىسى غا جايلاشقان. قىسقىچە تونۇشتۇرۇش ئاچما كەنتى خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسى نىڭ بوستان يېزىسى غا جايلاشقان. ھاۋاسى…

  داۋامى...»
 • دۆڭئاچما كەنتى

  دۆڭئاچما كەنتى

    دۆڭئاچما كەنتى خوتەن ۋىلايىتى قاراقاش ناھىيەسى نىڭ پۇرچاقچى يېزىسى غا جايلاشقان. قىسقىچە تونۇشتۇرۇش دۆڭئاچما كەنتى خوتەن ۋىلايىتى قاراقاش ناھىيەسى نىڭ پۇرچاقچى يېزىسى غا جايلاشقان. تۆت…

  داۋامى...»
 • ئامانلا كەنتى

  ئامانلا كەنتى

    ئامانلا كەنتى قەشقەر ۋىلايىتى كونا شەھەر ناھىيەسى نىڭ ئاۋات يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، ياقاتام كەنتى، يالاڭ كەنتى، ئاقئۆستەڭ كەنتى قاتارلىق كەنتلەر…

  داۋامى...»
 • ئاراساي كەنتى

  ئاراساي كەنتى

    ئاراساي كەنتى خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسى نىڭ بوستان يېزىسى غا جايلاشقان. قىسقىچە تونۇشتۇرۇش ئاراساي كەنتى خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسى نىڭ بوستان يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ،…

  داۋامى...»
 • سۈيدۆڭ نەشپۈتلۈك بېغى

  سۈيدۆڭ نەشپۈتلۈك بېغى

    سۈيدۆڭ نەشپۈتلۈك بېغى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى كورلا شەھىرى نىڭ غەربىي شەھەر ئەتراپى رايونىدىكى كۆنچى دەرياسى بويىغا…

  داۋامى...»
 • مىڭ قۇش كۆلى

  مىڭ قۇش كۆلى

    مىڭ قۇش كۆلى دۆلەتنىڭ 3A دەرىجىلىك ساياھەت مەنزىرە رايونى، دۆلەتنىڭ سۇچىلىق مەنزىرە رايونى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتى…

  داۋامى...»
 • يارداڭ ئەجدىرىھا شەھىرى

  يارداڭ ئەجدىرىھا شەھىرى

    يارداڭ ئەجدىرىھا شەھىرى چاقىلىق ناھىيەسىنىڭ شىمالىدىكى لوپنۇر كۆلى رايونىغا جايلاشقان، يارداڭ ئۇيغۇر تىلىدا «تىك تۆپىلىك» دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ، ھازىر…

  داۋامى...»
 • قويچى يېزىسى

  قويچى يېزىسى

    قويچى يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى خوتەن ۋىلايىتى دىكى قاراقاش ناھىيەسى بازىرنىڭ شىمالىغا جايلاشقان. جۇغراپىيەلىك ئورنى قويچى يېزىسى قاراقاش ناھىيەسى…

  داۋامى...»
 • ياربېشى كەنتى

  ياربېشى كەنتى

    ياربېشى كەنتى قەشقەر شەھىرى دۆلەتباغ يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، قەدىمىيجاي كەنتى، تاربوغۇز كەنتى، تىلسۇزاق كەنتى، ئاقيابېشى كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن بىر يېزا…

  داۋامى...»
 • باغبېشى كەنتى

  باغبېشى كەنتى

    باغبېشى كەنتى خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسى نىڭ بوستان يېزىسى غا جايلاشقان. قىسقىچە تونۇشتۇرۇش باغبېشى كەنتى خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسى نىڭ بوستان يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، ئەتراپىدا مەيدانتۈز…

  داۋامى...»
 • ئاياق قاراسۇ كەنتى

  ئاياق قاراسۇ كەنتى

    ئاياق قاراسۇ كەنتى شىنجاڭ چىرا ناھىيەسى گە جايلاشقان بولۇپ، ئەتراپىدا نەزەرباغ كەنتى، ئاچما كەنتى، قىرتۈۋى كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بار.   قىسقىچە تونۇشتۇرۇش ئاياق قاراسۇ…

  داۋامى...»
 • قىزىل سۇ ئامبىرى مەنزىرە رايونى

  قىزىل سۇ ئامبىرى مەنزىرە رايونى

    قىزىل سۇ ئامبىرى مەنزىرە رايونى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى نىڭ قىزىل يېزىسى تەۋەسىدە بولۇپ، باي ناھىيە…

  داۋامى...»
ئۈستىگە قايتىش كۇنۇپكىسى